ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a la implantació de projectes innovadors i noves activitats estratègiques per al municipi

Entitat Ajuntament de Vandellos i l'Hospitalet de l'Infant

Promoció de la participació de les empreses en l'ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions com a impuls del desenvolupament econòmic del municipi, mitjançant la implantació de projectes innovadors i noves activitats estratègiques per al municipi i/o generadores d’ocupació, incentivant la contractació de persones a l’atur.

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització30/10/2020

A qui s'adreça

Empreses

Beneficiaris:

Autònoms, petites empreses ja existents i petites empreses de nova creació, que realitzin la seva activitat i tinguin establert el seu domicili social al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, estant al corrent de les obligacions tributàries i fiscals, amb aquest Ajuntament.

Aquestes incentius tenen per objecte:

a) Impulsar la implementació al terme municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, de noves activitats estratègiques per al municipi, generadores d’ocupació, i/o projectes que suposin la diversificació d’activitats ja existents, cercant noves oportunitats de negoci.

b) Donar suport a la emprenedoria, especialment a les noves empreses relacionades amb la informació i les comunicacions.

c) Fomentar la generació d’ocupació mitjançant la contractació de persones a l’atur del nostre municipi, per a un període no inferior a 4 mesos.

Més informació i tramitació

Referència legal BOP Data 28-5-2020

Ajuntament de Vandellos i L'Hospitalet de l 'Infant

T. 977 248 397