ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions a persones desocupades que s'estableixin com a treballadors autònoms per a la posada en marxa d'una activitat econòmica, any 2020

Entitat Ajuntament d'Igualada

Subvencions per a la consolidació d’una activitat econòmica que ha estat posada en marxa per part de treballadors/es
autònoms/es, durant el termini següent: del 8 de juny al 3 de juliol de 2020

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització03/07/2020

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

L'objectiu és incentivar la consolidació del propi lloc de treball per part de persones en situació de desocupació que han ubicat la seva activitat econòmica a Igualada i que es van constituir el 2017 en treballadors autònoms per a desenvolupar una activitat empresarial o professional.

Quantia
Es subvencionarà la quota mensual del RETA a pagar durant el tercer any des de l’alta al RETA, a raó de 50 euros mensuals, un cop deduïdes les subvencions d’altres administracions pel mateix concepte, amb un import màxim total de 500€.

Despesa subvencionable
Seran despeses subvencionables les quotes mensuals continuades del RETA, durant un període màxim d’un any, a comptar del 25è mes des de l’alta al RETA fins al 36è mes, ambdós inclosos i que compleixin amb els requisits establerts

Termini

El termini de presentació de sol·licituds és del 8 de juny al 3 de juliol de 2020, ambdós inclosos.

Més informació i tramitació

 

Referència legal BOP Data 27-5-2020

Ajuntament d'Igualada

T. 938 031 950