ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvenció per al foment de la difusió de cinema en versió catalana, original, doblada o subtitulada, i de producció catalana, en sales d'exhibició

Entitat ICEC - Institut Català de les Empreses Culturals / Departament de Cultura

Poden optar a aquests ajuts les empreses o entitats titulars de l’explotació de sales d’exhibició cinematogràfica ubicades a Catalunya i corresponentment inscrites al Registre d’Empreses Audiovisuals de Catalunya o al Registre Administratiu d’Empreses Cinematogràfiques i Audiovisuals gestionat per l’ICAA (Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals) en la secció d’exhibició cinematogràfica o audiovisual, o les d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu.

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització25/06/2020

A qui s'adreça

Empreses

1. Aquestes bases tenen per objecte donar suport a les sales d’exhibició cinematogràfica ubicades a Catalunya que fomentin el consum de llargmetratges cinematogràfics:

- en versió original catalana,

- en versió doblada al català,

- en versió original en llengua diferent del català i del castellà i subtitulada al català,

- de producció catalana en versió doblada, original o subtitulada, en llengua diferent del català.

2. Als efectes d’aquestes bases, s’estableixen les definicions següents:

a) Es consideren llargmetratges cinematogràfics de producció catalana aquells en els quals almenys una de les empreses productores de l’obra estigui corresponentment inscrita al Registre d’Empreses Audiovisuals de Catalunya a la secció de producció.

b) Es consideren llargmetratges cinematogràfics d’iniciativa catalana en la producció aquells de producció catalana en els quals la productora o les productores catalanes, corresponentment inscrites al Registre d’Empreses Audiovisuals de Catalunya a la secció de producció, acreditin la totalitat de la producció, o, en el cas de coproduccions amb altres comunitats autònomes o països, aquells en què el conjunt de les empreses catalanes tinguin condició de majoritàries en la coproducció.

c) Es considera període de referència el comprès entre l'1 de setembre del 2019 i el 29 de febrer del 2020.


d) Es considera període de control el comprès entre l'1 de setembre del 2018 i el 28 de febrer del 2019.

e) Es considera sala d’exhibició cinematogràfica, el local o recinte obert al públic on, d’acord amb la normativa aplicable, es projecten obres cinematogràfiques a canvi de l’abonament previ d’un preu o d’una contraprestació, sens perjudici que s’hi puguin programar altres continguts.

3. Les subvencions previstes en aquestes bases s’adeqüen al Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat. 

Més informació i tramitació

 

 

 

Referència legal DOGC Núm. 8145 Data 2/06/2020

Consultes
Telèfon. 933 162 808