ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts econòmics extraordinaris per fomentar la consolidació d'empreses i professionals donats d'alta al règim especial de treballadors autònoms per pal·liar els efectes provocats per la COVID-19

Entitat Ajuntament de Sitges

Les ajudes van destinades únicament a cobrir els costos de les quotes satisfetes a la seguretat social del Règim Especial de Treballadors Autònoms de les persones autònomes amb activitats declarades no essencials.

TipusServei

Estat Fora de termini

Data de finalització26/06/2020

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Import de les ajudes: entre 500 € i 2.000 €. 

Els ajuts s’atorgaran per ordre de puntuació segons els criteris recollits a les bases.

Requisits:

  • Estar donat d’alta al RETA en el moment de fer la sol·licitud i la justificació de l’ajut.
  • Haver iniciat l’activitat entre 2015 i 2019.
  • No superar els 5 anys consecutius d’alta al RETA a 1 de juliol de 2020.
  • Haver exercit l’activitat durant 12 mesos consecutius abans de l’1 de juliol de 2020 (no es considerarà interrupció el període comprés en l’estat d’alarma motivada pel COVID 19 sempre i quan s’hagi tornat a reprendre aquesta activitat al donar-se per finalitzada aquesta situació excepcional)
  • Desenvolupar una activitat econòmica a Sitges i tenir tots els permisos exigibles relatius a l'activitat.
  • Estar al corrent de pagament d’impostos i tributs.

Més informació

Referència legal BOP Data 29-5-2020

Ajuntament de Sitges

T 93 811 48 04