ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Ajuts per fomentar la contractació laboral i la millora de l'ocupació per pal·liar els efectes de la COVID-19

Entitat Ajuntament de Sitges

Suport econòmic a les empreses, autònoms i entitats sense ànim de lucre que han mantingut els seus treballadors durant la crisi de la COVID-19 sense l’aplicació d’un ERTO i a les empreses, autònoms i entitats sense ànim de lucre que un cop finalitzat l’estat d’alarma o a la finalització d’un ERTO hagin generat nova contractació

TipusServei

Estat Fora de termini

Data de finalització26/06/2020

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Import de les ajudes:

 • Contractes indefinits: ajudes fins a un màxim de 3.600 €.
 • Contractes superiors a 6 mesos: ajudes fins a un màxim de 2.400 €
 • Contractes igual o superior a 3 mesos: ajudes fins a un màxim de 1.200 €

Es poden sol·licitar ajuts per a més d’una contractació però l’import total a percebre no podrà ser superior a 5.500 €.

Requisits:

 

- Generals:

 • Realitzar una activitat declarada NO essencial.
 • Tenir la seu fiscal o el centre de treball a Sitges.
 • Disposar de tots els permisos per exercir l’activitat.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries.
 • No haver estar sancionat amb pèrdua de possibilitat d’obtenir subvencions.
 • Complir amb tots el requisits en matèria de integració de persones amb discapacitat, d’igualtat, de prevenció d’assetjament i de prevenció de riscos laborals.
 • Queden excloses les contractacions a familiars fins a segon grau i els contractes d’alta direcció.
 • Queden excloses les empreses de treball temporal.

 - Requisits específics pels ajuts pel manteniment dels llocs de treball:

 • No haver aplicat un ERTO.
 • Contractes a partir de 01/01/2020 vigents a la data de sol·licitud.
 • Durada del contracte superior a 6 mesos i com a mínim de mitja jornada.
 • Centre de treball ubicat al municipi.

- Requisits específics pels ajusts per noves contractacions:

 • Contractes realitzats a partir de la finalització de l’estat d’alarma i/o a la finalització de l’ERTO.
 • Contractes amb una durada igual o superior a tres mesos i com a mínim de mitja jornada.
 • Per contractacions als centres de treball ubicats a Sitges.

Més informació

Referència legal BOP Data 29-5-2020

Ajuntament de Sitges

T 93 811 48 04