ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització31/12/2020

A qui s'adreça

Empreses

  •  

Aquesta línia està adreçada a projectes d’inversió que contribueixin a reactivar l’activitat industrial, millorar-ne la competitivitat i afavorir la creació de llocs de treball. Es concedeix un ajut en forma de garantia, ja que el Departament d’Empresa i Coneixement, assumeix el 80% del risc creditici de l’operació, per facilitar el finançament de les empreses catalanes que fomentin la reactivació industrial del territori.

Beneficiaris

A les empreses amb seu social o seu operativa a Catalunya que compleixin tres dels sis criteris:

  • Comptar amb una estructura de recursos propis no inferior al 40% en el darrer balanç tancat.
  • Tenir un centre de producció de menys de 250 treballadors i facturació inferior a 40 milions d’euros.
  • Tenir vendes a l’exterior superiors al 25%.
  • Disposar d’un avantatge competitiu, basat en una patent o projecte de R+D en col·laboració amb un centre tecnològic a Catalunya.
  • Tenir contractes i comandes signades per al finançament de circulant.
  • Impulsar un projecte d’inversió i d’ocupabilitat en una comarca amb un índex d’atur superior a la mitjana o que hagi patit una deslocalització industrial amb afectació industrial superior a 100 treballadors en el darrer any.

Termini

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 31 de desembre de 2020 o quan s'exhaureixi el fons.

Més Informació

Referència legal RESOLUCIÓ EMC/1135/2019, de 24 d'abril,(DOGC núm 7866 de 03/05/2019)

Departament d'Empresa i Coneixement.

Direcció General d'Indústria.

Marga Olivé - Tel. 934767280

Eduard Figuerola - Tel. 934767269