ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Prestacions econòmiques de caràcter social per atendre a persones en situació d'especial vulnerabilitat socioeconòmica derivada de la COVID-19

Entitat Ajuntament d'Olerdola

Convocatòria de prestacions econòmiques de caràcter social per atendre a persones en situació d’especial vulnerabilitat socioeconòmica derivada del Covid-19.

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització19/07/2020

A qui s'adreça

Empreses

Beneficiaris.

Seran beneficiaris dels ajuts les persones individuals majors de 18 anys i les que formen part d’una unitat familiar o d’una unitat de convivència (formada per la persona beneficiària, el seu cònjuge o parella de fet i els familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que convisquin en el mateix domicili), que estigui empadronada a Olèrdola i que la persona, família o nucli de convivència que no pugui fer front a les despeses essencials com a conseqüència del coronavirus (COVID19) tingui la condició de situació socioeconòmica desfavorida d’acord amb el que s’estableix al Reglament de Prestacions Socials de l’Ajuntament d’Olèrdola, aprovat pel Ple de 27 de juny de 2016.

Més informació

Referència legal BOPG Data 12-6-2020

Ajuntament d'Olerdola

T. 93 890.35.02

olerdola@olerdola.cat