ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectades econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

Entitat Departament d'Empresa i Coneixement / Direcció General de Turisme

L'objecte d'aquestes bases és regular les condicions per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya, afectats econòmicament per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19, per compensar l'evident pèrdua econòmica del sector i garantir la continuïtat de la seva activitat.

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 27/07/2020  

A qui s'adreça

Empreses

Persones o entitats beneficiàries

Poden ser persones beneficiàries d'aquesta subvenció les persones professionals autònomes i les empreses turístiques donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques que desenvolupin activitats en el sector turístic i que estiguin incloses en alguna de les categories recollides en els capítols III, IV, VI i VII del títol III de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya:

 1. Guies de turisme de Catalunya habilitats.
 2. Titulars d'establiments d'allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.
 3. Explotadors d'habitatges d'ús turístic.
 4. Agències de viatges.
 5. Establiments i activitats d'interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar i promoure el turisme i afavoreixen les estades al territori tot enriquint l'experiència dels visitants als quals principalment adrecen les propostes.

Quantia dels ajuts

La subvenció consistirà en una aportació única per persona beneficiària.

 1. Els guies de turisme de Catalunya habilitats rebran la quantia de 1.000,00 euros.
 2. La resta de col·lectius beneficiaris rebran les quanties següents:
  • Autònoms i empreses amb una mitjana de fins a 5 treballadors: 2.500,00 euros.
  • Empreses amb una mitjana d'entre 6 i 49 treballadors: 5.000,00 euros.
  • Empreses amb una mitjana de més de 50 treballadors: 10.000,00 euros.

A l'efecte d'aquesta ordre, es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que han tingut de mitjana l'any 2019. En el cas d'empreses que han iniciat la seva activitat el 2020, es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que han tingut de mitjana des de la data d'inici de la seva activitat fins al 14 de març de 2020, data de declaració de l'estat d'alarma. Aquest requisit es comprovarà amb les dades que consten a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Tramitació

Referència legal DOGC Núm. 8162 Data 25/06/2020