ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Foment de la incorporació de persones més grans de 45 anys

Entitat SOC - Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

Subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball.

TipusServei

Estat Fora de termini

Data de finalització 30/09/2020  

A qui s'adreça

Empreses

Aquesta convocatòria té l'objectiu d’incentivar les empreses per impulsar la contractació i la creació d'ocupació de les persones més grans de 45 anys que es troben en situació d'atur, apartades del mercat laboral i amb dificultats per reincorporar-s'hi.

El SOC subvenciona els contractes de treball per una durada mínima de 6 mesos i una durada màxima de 12 mesos, tret de la contractació de persones discapacitades que podrà ser màxim de 18 mesos. La jornada laboral a subvencionar està entre el 50% i el 100%

Més informació

Referència legal DOGC Núm 8026 Data 18/12/2019

Contacte

SOC

Telèfon: 935 536 100

incentiusmesgrans45.soc@gencat.cat