ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts extraordinaris al sector vitivinícola

Entitat Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca /Servei de Regulació de Mercats Agroalimentaris

TipusServei

Estat Fora de termini

Data de finalització 23/06/2020  

A qui s'adreça

Empreses

La pandèmia de COVID-19 està provocant una important pertorbació del mercat vitivinícola. A causa d'aquesta circumstància, s'ha publicat el Reglament delegat (UE) 2020/592 de la Comissió, de 30 d'abril del 2020, pel qual s'estableixen mesures excepcionals de caràcter temporal que autoritzen excepcions a determinades disposicions del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell per fer front a la pertorbació del mercat causada per la pandèmia de COVID-19 en el sector de la fruita i hortalisses i en el sector vitivinícola. Conseqüentment, es convoquen els ajuts derivats de l’esmentada normativa: ajuts a la destil·lació de crisi, ajuts a l’emmagatzematge privat de vi i ajuts a la collita en verd a la vinya.

Més informació i tramitació

Referència legal DOGC Núm 8157 Data 18/6/2020