ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions a micropimes i autònoms del municipi pera fer front a l'impacte econòmic causat per la COVID-19.

Entitat Ajuntament de Gava.

Subvencions en règim de concurrència no competitiva, per a micropimes i autònoms de Gavà per fer front a l’impacte econòmic causat pel COVID19.

TipusServei

Estat Fora de termini

Data de finalització19/07/2020

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Subvencions a persones treballadores autònomes i microempreses, amb seu social, delegació o centre de treball a Gavà que han hagut de cessar la seva activitat degut als efectes del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i que hagin tingut pèrdues econòmiques importants a causa de l’esmentada crisi.

Les persones beneficiàries hauran de complir els requisits següents:

Ser persona física autònoma o jurídica (societats mercantils, laborals i cooperatives).

Tenir la seu social, delegació o centre de treball al municipi de Gavà.

Haver suspès la seva activitat, total o parcialment, com a conseqüència del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Tenir un màxim de 10 treballadors/es en el moment de la declaració de l’estat d’alarma.

Tenir un volum d’operacions no superior a 600.000 euros anuals (exercici anual anterior).

Haver patit una reducció del 70% en el volum d’operacions del mes d’abril de l’exercici actual, en comparació amb el mateix mes de l'exercici anterior, com a conseqüència dels efectes del COVID-19. En el cas de persones físiques autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any, a data 14/03/2020, restarà exempta d’aquesta acreditació, podent optar de forma directa a la subvenció, previ compliment de la resta de requisits.

Més informació

Referència legal BOP de Barcelona Data 19/6/2020

Ajuntament de Gava.

T. 932 639 100