ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball per fomentar la integració de persones vulnerables.

Entitat Departament de Treball, Afers Socials i Famílies /Secretaria General de Treball, Afers Socials i Famílies / Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives.

Ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o risc d'exclusió procedents d'empreses d'inserció o de persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania.

TipusServei

Estat Fora de termini

Data de finalització30/09/2020

A qui s'adreça

Empreses

Restablert el termini de sol·licitud dels ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d'exclusió procedents d'empreses d'inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania, per a l'any 2020.

Poden ser beneficiaries d’aquests ajuts les empreses del mercat de treball ordinari (persona física o jurídica amb excepció de les empreses de treball temporal) amb establiment operatiu a Catalunya.

Es subvenciona la contractació a jornada completa amb un mínim de 6 mesos mitjançant qualsevol de les modalitats de contracte vigents en la legislació laboral. La subvenció màxima és de 12 mesos i per al 2020 serà de 6.650 euros. Si el contracte té una durada inferior als 12 mesos se subvencionarà la part proporcional. Es rebrà l’ajut un cop sigui aprovada la subvenció en un pagament únic.

 

Més informació

Referència legal DOGC Núm. 8087 Data 17/03/2020

Servei de Programes a la Diversitat.

sioasdiversitat.tsf@gencat.cat