ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Programa TECNIOspring Industry

Entitat ACCIÓ - Agència per a la competitivitat de l'empresa

Ajuts a la contractació de persones investigadores per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Tecniospring INDUSTRY).

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 16/11/2020  

A qui s'adreça

Empreses

Entitats beneficiàries:

a) Els desenvolupadors de tecnologia amb acreditació TECNIO vigent i que apareixen al web http://comunitats.accio.gencat.cat/web/tecnio/cercador.

Els ens públics o privats, amb entitat jurídica pròpia i establiment operatiu a Catalunya, en els quals els acreditats TECNIO hagin delegat la seva gestió administrativa i econòmica i/o la gestió de projectes de recerca i transferència tecnològica.

b) Els centres tecnològics establerts a Catalunya inscrits al Directori de centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i que apareixen al web https://sede.micinn.gob.es/inforct/

c) Les empreses amb establiment operatiu a Catalunya.

Regla de mobilitat de la persona investigadora:

a) Mobilitat A: La persona investigadora no pot haver residit o haver realitzat la seva activitat principal (laboral, estudis) en el país de l'entitat d'acollida a l'estranger durant més de 12 mesos en els 3 anys immediatament anteriors a la data de tancament de la convocatòria.

b) Mobilitat B: La persona investigadora no pot haver residit o haver realitzat la seva activitat principal (treball, estudis) a Espanya durant més de 12 mesos en els 3 anys immediatament anteriors al tancament de la convocatòria.

Excepcionalment, i només en casos perfectament documentats i justificats d'interrupció de la carrera investigadora (permís de maternitat/paternitat, malaltia, atenció d'algun familiar, situació d'atur o situacions anàlogues), seran elegibles les persones investigadores experimentades que no hagin residit o portat a terme la seva activitat principal (treball, estudis) en el país de l'entitat d'acollida durant més de 3 anys en els 5 anys immediatament anteriors a la data de tancament de la convocatòria.

No es tindran en compte les estades inferiors a 45 dies.

Despeses subvencionables:

1. El cost salarial de la persona investigadora contractada, que inclou el salari brut i la quota patronal de la Seguretat Social a càrrec de l'entitat beneficiària de l'ajut.

2. Despeses vinculades, directament i exclusivament, al projecte que la persona investigadora seleccionada desenvoluparà en el marc d'aquesta convocatòria.

3. Despeses de mobilitat de la persona investigadora.

4. Despeses externes relacionades amb la publicació en accés obert.

Més informació

 

Referència legal DOGC Núm. 8160 publicat el 23/06/2020

ACCIÓ

T. 93 476 72 00

Consultes: tecniospring.accio@gencat.cat