ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts per al desenvolupament de projectes en el marc del Pla clima 2020.

Entitat Ajuntament de Barcelona

Ajuts per al desenvolupament de projectes en el marc de l’emergència climática de la ciutat de Barcelona.

TipusServei

Estat Fora de termini

Data de finalització30/09/2020

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Podran ser beneficiaries de les subvencions les persones jurídiques que presentin projectes en agrupacions de mínim 3 entitats i que compleixin els objectius i requisits de l’apartat 4 de les Bases reguladores de la concessió d’ajuts per al desenvolupament de projectes en el marc del del Pla Clima.

Import màxim de la subvenció

L’import de la subvenció no excedirà del 80% del pressupost presentat amb un màxim de 20.000€ per projecte. Així mateix, l’import concedit a cada una de les entitats membres de l’agrupació no podrà excedir del 80% del pressupost corresponent a la seva participació en el projecte.

La subvenció s’atorgarà per ordre de puntuació fins l’esgotament del crèdit pressupostari.

Més informació

Tramitació

Referència legal BOP de Barcelona Data 25 - 6 - 2020

Secretaria Barcelona + Sostenible

Telefon 93 256 25 93