ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions destinades als comerços i serveis per a la contractació laboral de persones en atur amb la finalitat de promoure la reactivació comercial i afavorir l'ocupació local

TipusServei

Estat Fora de termini

Data de finalització30/10/2020

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Subvenció a les activitats comercials i de serveis de Sant Joan Despí destinada a la contractació laboral i temporal, per un període mínim de dos mesos consecutius, de persones desocupades del municipi, especialment per a la contractació de col·lectius vulnerables i en risc d’exclusió social.

El lloc de treball haurà de permetre l’obtenció de la pràctica professional adequada al perfil professional del candidat/a.

El lloc de treball haurà de complir amb les mesures de protecció i prevenció relatives a la Covid-19 i segons el tipus d’activitat econòmica.

L’Ajuntament de Sant Joan Despí subvencionarà amb un màxim de 1.540,00€ euros (per mensualitat) i per contracte de dos mesos (inclosos el salari brut, la prorrata de les pagues extraordinàries, i les quotes corresponents a la Seguretat Social a càrrec de l’empresa) i per jornada completa

 

Referència legal BOP de Barcelona de Data 2-07-2020

Ajuntament de Sant Joan Despí.

reiniciem@sjdespi.ne

T. 934 806 000