ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajudes a la iniciativa Indústria Conectada 4.0

Entitat Secretaria General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa. Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 30/07/2020  

A qui s'adreça

Empreses

Objecte

Desenvolupament de projectes de recerca industrial i projectes de desenvolupament experimental, així com projectes d'innovació en matèria d'organització i processos, emmarcats en les Àrees Estratègiques de la Indústria Connectada 4.0 i tendents al compliment dels objectius d'aquesta.

Beneficiaris

Societats enquadrades en la Secció C-Divisions 10 a 32 de la CNAE 2009 (Indústria Manufacturera) i que hagin desenvolupat activitat industrial productiva durant tres anys.

Quines despeses cobreixen?

Finançament de despeses associades al desenvolupament del projecte o actuació: despeses de personal, costos de material, recerca, costos de funcionament etc. Les actuacions finançades hauran d'executar-se des de l'endemà a la presentació de la sol·licitud fins a un termini màxim de 18 mesos comptats des de la data de resolució de la concessió

Finançament

Préstecs reemborsables, sense interessos, de fins al 80% de la inversió finançable amb un termini amortització total de 10 anys i 3 anys de carència. Pressupost mímin finançable 100.000€. Garantia mínima del 20% de l'import del préstec.

Més informació