ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per fomentar l'ocupació, any 2020

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització15/09/2020

A qui s'adreça

Empreses

La finalitat d’aquestes subvencions és fomentar la inserció laboral a llarg termini i de qualitat (subscrivint contractes de, com a mínim, 6 mesos, i com a mínim del 50% de la jornada), mitjançant l’atorgament de subvencions a persones físiques o jurídiques que puguin ser beneficiàries d’acord amb les estipulacions d’aquestes Bases reguladores.

S'estableixen tres línies d'actuació:

1. Ajuts a la contractació.

2. Ajuts per ERTO's

3. Ajuts per augment a la producció de bens i serveis.

Beneficiaris:

Es podran beneficiar d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques, individuals o en forma societària, i entitats que, fent ús del servei d'intermediació laboral del SMO de l'Ajuntament de Tarragona, formalitzin un contracte de treball, en el termini que s’indiqui a cada convocatòria, amb persones aturades que hagin participat en programes de polítiques actives d’ocupació promoguts pel SMO, en els darrers 3 anys (comptats des de la data de l’inici del contracte subvencionable), i què, tinguin un centre de treball al terme municipal de Tarragona, o que la persona contractada sigui resident a Tarragona.

Més informació i tramitació
 

 

 

Referència legal Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) , de 3 de juliol de 2020.

Ajuntament de Tarragona

T. 977 296 100