ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a incentivar la rebaixa de lloguers dels locals comercials a les activitats afectades per la crisi de la COVID-19

TipusServei

Estat Fora de termini

Data de finalització07/09/2020

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Subvenció a persones físiques o jurídiques que siguin arrendadores de béns immobles a la ciutat de Barcelona destinats a local comercial que rebaixin de manera significativa la quantia de la renda del lloguer als titulars de les activitats que hagin estat afectades per la declaració de l’estat d’alarma derivat de la Covid-19, amb la finalitat de protegir, donar suport i facilitar el manteniment del comerç de proximitat de la nostra ciutat, especialment afectat i vulnerable, s’estableix la següent subvenció.

Quantia de la subvenció:

1. L'import de la subvenció a atorgar serà de 600€ si la rebaixa de la quantia del lloguer és del 25 al 50% i de 1.200€ si la rebaixa és superior al 50%.

2. L’atorgament de la subvenció resta condicionat a l’existència de crèdit adequat, suficient i disponible al pressupost de l’exercici de la convocatòria.

Tramitació

 

Referència legal BOP de Barcelona Data 7 - 7 - 2020

T. 934 027 000