ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

NUCLIS DE RECERCA INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT EXPERIMENTAL 2020. Nuclis R+D Economia Circular (àmbit dels residus).

Entitat ACCIÓ - Agència per a la competitivitat de l'empresa

Ajuts destinats a incentivar la realització, d’activitats de R+D en projectes d'economia circular, específicament en l'àmbit de residus.


TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització29/09/2020

A qui s'adreça

Empreses

Objectiu

Ajuts destinats a incentivar la realització, d’activitats de R+D en projectes d’Economia circular , específicament en l’àmbit dels residus

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris/àries d'aquests ajuts les empreses amb ànim de lucre que tinguin establiment operatiu a Catalunya i com a mínim 4 anys de vida a data de la sol·licitud de l'ajut.

També podran participar les entitats cooperadores que no participen econòmicament en el projecte i que, per tant, no són beneficiàries d'aquest ajut, però poden donar suport en quelcom que pugi reforçar algun aspecte del projecte o bé en quelcom  que resulti d' interès per a aquesta entitat cooperadora i pel projecte.

Actuacions subvencionables.

a) Projectes de R+D on el producte/servei/tecnologia podrà ser utilitzat dins del procés productiu del propi sol·licitant. Aquesta tipologia de projectes d'R+D tindran com a objectiu implantar el resultat del projecte en centre/s operatiu/s propi/s del beneficiari.

b) Projectes de R+D on el producte/servei/tecnologia dissenyat és per implantar a un tercer. Aquesta tipologia de projectes d'R+D tindran com a objectiu dissenyar una tecnologia a implantar a una altre entitat no participant en el projecte.

Els projectes hauran de tenir una despesa subvencionable acceptada mínima de 150.000,00 euros.

Despeses subvencionables:

a) Despeses de personal tècnic contractat per l'entitat sol·licitant, en la mesura en que estiguin dedicats a tasques de caràcter tècnic del projecte: Investigadors, tècnics i personal auxiliar.

Queden exclosos els contractes de formació i/o pràctiques, i el personal vinculat a les tasques administratives i de gestió del projecte.

Per a tot el personal, es podrà imputar una dedicació màxima del 80% de la jornada laboral.

Únicament es considerarà subvencionable el personal en nòmina de l'entitat sol·licitant.

b) Despeses de col·laboracions externes, entre d'altres:

- Despeses d'investigació o desenvolupament tecnològic contractual.

- Contractació externa per a tasques d'enginyeria o disseny.

- Assajos i proves de laboratori.

Més informació i tramitació

 

 

 

Referència legal RESOLUCIÓ EMC/1653/2020, de 8 de juliol (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8175 - 13.7.2020)

ACCIÓ

Sandra Colom

acolom@gencat.cat