ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Ajudes per la fabricació de material sanitari per la crisis de la COVID-19

Entitat Secretaria General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa. Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 30/07/2020  

A qui s'adreça

Empreses

Línies d'actuació

Els projectes han de contemplar alguna de les següents actuacions:

 1. Noves instal·lacions de producció.
 2. Ampliació de les estructures existents.
 3. Reconversió de les línies de producció a aquestes necessitats.

Productes que es consideren objecte d'aquest ajut:

 • Mascarilles quirúrgiques, tipus II y IIR.
 • Mascarilles de protecció individual FFP2 i FFP3.
 • Kits PCR diagnóstic COVID-19 i els seus consumibles.
 • Kits de diagnóstic rapid (detecció d'antígen).
 • Hisopos.
 • Ulleres de protecció.
 • Guants de nitrilo.
 • Bates.
 • Solucions hidroalcohóliques (biocida i cosmétic) i les seves materies primes.
 • Equips i dispositius de ventilació mecanica invasiva (VMI).
 • Fungibles o consumibles d'equips de VMI.
 • Alcohols sanitaris.
 • Clorhexidrina.

Beneficiaris

Empreses amb personalitat jurídica propia i que facin la fabricació dels productes al territori espanyol, segons les normatives sanitaries.

Quantia

 1. 80% del pressupost objecte de l'ajut per la partida de Equipament.
 2. 80% del pressupost objecte de l'ajut per la partida de Despeses de validació tecnica.
 3. 30% del pressupost objecte de l'ajut per la partida d' Enginyería de processos de producció.
 4. 20% del pressupost objecte de l'ajut per la partida d'Edificació.

Ajut maxim: 500.000 euros.

Més informació i tramitació

Referència legal BOE Núm. 195 Data 17 de juliol de 2020