ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per al manteniment dels locals comercials i de serveis del municipi, per la situació generada per la COVID-19

Entitat Ajuntament de Santa Perputua Mogoda

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització10/09/2020

A qui s'adreça

Empreses

L’atorgament d’aquestes subvencions pretén assolir un objectiu d’interès social o utilitat pública, que no és un altre que ajudar al manteniment del teixit comercial local i reprendre l’activitat econòmica del municipi de Santa Perpètua de Mogoda que s’han vist alterats com a conseqüència de les mesures de l’estat d’alarma que han obligat a tancar establiments o a reduir-ne l’activitat i han restringit els moviments de les persones amb la conseqüent disminució d’ingressos que això comporta.

Beneficiaris:

Podran ser beneficiaris d’aquestes subvenciones qui reuneixi els següents requisits:

- Que el local de negoci estigui situat a Santa Perpètua de Mogoda.

- Tenir iniciada l’activitat abans de la declaració de l’estat d’alarma establert pel Reial decret 463/2020, de 14 de març.

Ajut:

L’import de les subvencions serà com a màxim el 50% de l’import de les factures presentades com a documentació justificativa amb un import resultant a subvencionar màxim 500€ per empresa. 

Més informació i tramitació.

Referència legal BOP de Barcelona. Data 21-7-2020

Ajuntament Santa Perpetua de Mogoda.

T. 935 74 32 34