ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Programa TecnioSpring INDUSTRY

Entitat ACCIÓ - Agència per a la competitivitat de l'empresa

Ajuts de mobilitat de persones investigadores per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Tecniospring INDUSTRY).

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 16/11/2020  

A qui s'adreça

Empreses

Beneficiaris:

Poden ser beneficiaries dels ajuts les entitats següents:

  1. Les empreses amb establiment operatiu a Catalunya. S'entén com a empresa aquella entitat constituïda segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa.
  2. Els desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO
  3. Els centres tecnològics catalans (EURECAT i LEITAT) 

Despeses subvencionables:

La convocatòria 2020 de Tecniospring INDUSTRY subvenciona la contractació de persones investigadores experimentades per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica en empreses, centres tecnològics ubicats a Catalunya i entitats acreditades TECNIO.

Es contemplen dos tipus de projectes subvencionables vinculats a dos tipus de mobilitat:

 

(1) MOBILITAT A: Sortida a l'estranger + retorn

Estada d'un any a una entitat d'acollida fora d'Espanya (universitat, centre de recerca, centre tecnològic o departament d'R+D d'una empresa), d'una persona investigadora experimentada de qualsevol nacionalitat per desenvolupar un projecte de recerca aplicada orientat a la transferència tecnològica.

Fase de retorn d’una any de durada a l'entitat beneficiària de l'ajut per a finalitzar el projecte iniciat en l'entitat d'acollida a l'estranger.

 

(2) MOBILITAT B: Incorporació a una empresa amb establiment operatiu a Catalunya, a una entitat acreditada TECNIO o a un centre tecnològic establert a Catalunya

Estada de dos anys d'una persona investigadora experimentada de qualsevol nacionalitat a una empresa amb establiment operatiu a Catalunya, a una entitat acreditada TECNIO o a un centre tecnològic establert a Catalunya per a desenvolupar un projecte de recerca aplicada orientat a la transferència tecnològica.

 

Termini:

El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 00:00 hores del dia 1 setembre de 2020 fins a les 14:00 hores del dia 16 de novembre de 2020.

 

 

Referència legal RESOLUCIÓ EMC/1910/2020, de 24 de juliol. (DOGC núm. 8190 publicat el 31/07/2019 )

ACCIÓ:

Informació: www.tecniospring.com

Consultes: tecniospring.accio@gencat.cat