ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions pel Comerç Local al Malgrat de Mar

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització30/09/2020

A qui s'adreça

Empreses

La finalitat d'aquestes bases és donar suport al conjunt del teixit comercial i de serveis existent a Malgrat de Mar per tal de fer front a la situació excepcional actual, mitjançant l'atorgament de subvencions.

Qui ho pot demanar?

* Poden ser sol·licitants i beneficiaris de la subvenció les persones físiques i/o jurídiques, que hagin iniciat la seva activitat econòmica al municipi abans del 14 de març de 2020, i que tinguin el centre de treball a Malgrat de Mar.
* Haver-se donat d'alta al registre d'activitats municipal amb anterioritat a l'obertura comercial del negoci i tenir els permisos pertinents o haver iniciat els tràmits per tal d'obtenir-los per a l'exercici de l'activitat, ja es tracti d'una declaració responsable, comunicació prèvia o d'una llicència.
* Cal que el negoci es mantingui obert fins a 3 mesos després de la data de sol·licitud de subvenció.
* Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Malgrat de Mar, l'Agencia Estatal d'Administració Tributària, la Tresoreria de la Seguretat Social.
* No rebre altres subvencions o ajuts que financin la mateixa actuació.
*No tenir més de 5 treballadors en còmput total. (El còmput total es calcularà sumant el total de jornades dels diferents empleats de l’empresa. Les jornades parcials seran acumulatives en els seus percentatges, és a dir, dues mitges jornades equivaldran a un treballador a temps complet.)
* Tenir un negoci en funcionament i que hagi vist afectada la seva activitat econòmica pel tancament obligatori, a causa del Reial Decret 463/2020 de 14 de març per tal de gestionar la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i les diferents ordres i disposicions que el regulen; o que aquest hagi vist afectada la seva facturació en més del 50% durant els mesos d’abril i maig de 2020, per culpa de l’estat d’emergència sanitària.
* No haver estat beneficiari de la subvenció al comerç i restauració atorgada per aquest ajuntament durant l’exercici 2019.

Com a aclariment, s’indiquen a continuació les activitats no incloses dins del Reial Decret 463/2020 de 14 de març, que podrien sol·licitar el present ajut, només en cas de reducció de la seva facturació en més del 50%, entre l’inici de l’estat d’alarma i el 31 de maig de 2020:

* Els establiments comercials minoristes d'alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, sanitaris, centres o clíniques veterinàries, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, combustible per a l'automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries, bugaderies i l'exercici professional de l'activitat de perruqueria a domicili sense perjudici de modificar aquesta relació en funció del que es preveu en el Reial Decret 463/2020 de 14 de març pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i la resta de normes dictades a l'empara d'aquesta situació.

Queden expressament excloses d’aquest subvenció:

* Les empreses amb més de 5 empleats en còmput total
* Les entitats sense ànim de lucre que poguessin tenir activitat econòmica.

És indispensable també desenvolupar, a criteri de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, una activitat lícita que no suposi discriminació, atempti contra la dignitat i la igualtat de les persones, fomenti la violència o vagi contra els drets humans, no portar a terme accions que siguin il·legals, nocives, perilloses o molestes ni que puguin ferir la sensibilitat de les persones i/o les empreses.

Referència legal Web de l'Ajuntament

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

 

https://www.ajmalgrat.cat/

 

 

Bases

https://www.ajmalgrat.cat/media/repository//tramits/desenvolupament_i_promocio/anunci_bases_comerc_2020.pdf