ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions Comerç Sallent

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització30/09/2020

A qui s'adreça

Empreses

Objecte:

Regulació de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, de les següents actuacions:

* Per dur a terme actuacions destinades a la rehabilitació, ampliació, conservació i modernització de establiments en funcionament i locals comercials buits.
* Per obertura de nous comerços.
* Renovació de baixos per convertir‐los en establiments comercials i de serveis d’acord amb el previst al POUM
* Renovació de Terrasses. S’inclouen tendals, taules i cadires, estufes i tancaments, d’acord amb l’Ordenança de Terrasses.

Sol∙licitants:

Podran sol∙licitar les subvencions les persones físiques o jurídiques que siguin propietàries dels locals, qualsevol que sigui el seu règim de propietat,vertical o horitzontal, o llogaters amb l’autorització del propietari.

En el supòsit que un mateix propietari presenti més d’una sol∙licitud per més d’un immoble, la comissió prioritzarà la sol∙licitud que millor s’adapti a aquestes bases específiques.

Quantiadelasubvenció:

Les accions previstes en aquestes Bases podran rebre una subvenció del 70% del pressupost d’execució previst, amb un màxim de:

* Modalitat 1: Obres de rehabilitació, ampliació, conservació, per adequació per l’obertura de nous locals: fins a 8.000€


* Modalitat 2: Modernització de l’establiment, incorporació de noves tecnologies, expositors, retolació, incorporació de sistemes d’organització: fins3.000€


* Modalitat 3: Renovació de terrasses, tendals, taules i cadires, estufes i tancaments: fins a 3.000€

 

Referència legal Web de l'Ajuntament

AJUNTAMENT DE SALLENT

 

https://www.sallent.cat/