ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajut empreses Turístiques de Lleida

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització08/10/2020

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Objecte

Turisme de Lleida realitza aquesta convocatòria d’ajuts amb l’objecte d’impulsar la reactivació econòmica i la continuïtat de les activitats econòmiques del municipi de Lleida que es troben afectades econòmicamentcom a conseqüència de la situació excepcional provocada per la pandèmia de la COVID-19.
Els ajuts també pretenen contribuir a facilitar el retorn a l’activitat a totes aquelles persones empresàries i petites i mitjanes empreses, que hauran d’adaptar els seus comerços, serveis o iniciatives emprenedores a la situació que requereixi un nou marc econòmic generat per noves normes de seguretat, sanitat i higiene; en definitiva servir d’estímul per col·laborar en la tornada al dia a dia empresarial, garantir la durabilitat deles empreses i els llocs de reball malgrat la crisi i generar, progressivament, un clima de confiança per atota la ciutadania.


Quantia dels ajuts

L’import total dels Ajuts Empresarials Covid-19 de la Ciutat de Lleida, en aquesta convocatòria de l’any 2020, ascendeix a un total de 60.000 €.

La quantia de l’ajut serà del 50% del total de la despesa i/o inversió subvencionable, amb un importmàxim de 1.200 € persona beneficiària.

L’import de la subvenció s’establirà segons la puntuació total obtinguda per cada beneficiari/a, d’acord amb els criteris establerts en l’article vuitè d’aquesta convocatòria.

Les quanties es distribuiran de major a menor puntuació fins a la finalització de la partida pressupostària. En cas d’empat, el criteri de desempat serà per ordre d’entrada al registre del’Ajuntament de Lleida.

Termini de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds és de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicaciód’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província. Si el termini finalitzés en dissabte, diumenge o dia festiu, aquest termini es prorrogarà fins el següent dilluns o dia hàbil posterior. La data de finalització deltermini per a la presentació és farà publica mitjançant els corresponents anuncis.

Forma de les sol·licituds, lloc i documentació a presentar

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuenaquestes bases, a través de l’apartat de tràmits de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Lleida.

La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes designatura electrònica admesos per la Seu electrònica.

Referència legal tramitació