ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions a empreses i autònoms del sector d'hoteleria i restauració amb llicències d'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires (terrasses)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització18/10/2020

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Objecte

L’objectiu d’aquestes subvencions és fer front als efectes econòmics de la crisi de laCovid-19 en totes aquelles activitats del sector de la restauració i hoteleria (empreses iautònoms) amb llicència d’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires(terrasses) d’un establiment ubicat a Granollers, mitjançant ajudes econòmiquesdirectes

 

Beneficiaris

Poden ser destinataris d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques(empreses i autònoms) donades d’alta en el cens d’activitats econòmiques del municipide Granollers, titulars d’una llicència d’ocupació de via pública amb taules i cadiresconcedida amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma pel Covid-19 i que hanpatit una reducció involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectesdel coronavirus.

 

Referència legal web de l'ajuntament

Ajuntament de Granollers

http://www.granollers.cat/