ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts a l'autoocupació, la creació de pimes i iniciatives d'economia social

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització30/06/2021

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

L’objecte de les presents bases és l’increment de l’ocupació efectiva per compte propi, mitjançant uns ajuts econòmics per a la creació del lloc de treball propi (autoocupació) de persones desocupades del municipi.

L’Ajuntament aportarà un màxim de 5.000 € per projecte emprenedor i participarà en la proposta beneficiària per a les següents despeses:
– La quota de cotització al RETA (règim especial de treballadors autònoms) o a altres règims especials de cotització, quotes col·legials professionals o carnets professionals, fins als primers dotze mesos d’alta. – L’import de la taxa municipal de llicències d’obres per inici d’activitat o ICIO. – L’import de la taxa municipal per a l’obertura de l’establiment. – Altres taxes municipals per als serveis d’intervenció administrativa en l’activitat de la ciutadania i les empreses. – El cost de l’informe tècnic o projecte expedit per un arquitecte o enginyer. – Les despeses notarials de l’escriptura pública de constitució i gestions registrals. – Les despeses de la gestoria o assessoria jurídica, econòmica, fiscal o tècnica, per a tràmits d’alta, legalització i inici de l’activitat emprenedora. – Les depeses de lloguer d’un local industrial, comercial, oficina, o parada de mercat ubicada al municipi, amb un màxim del 50 % de subvenció i per un import màxim de subvenció de 325 € al mes, fins a 6 mesos. – Altres despeses relacionades amb l’inici de l’activitat emprenedora, que prèviament hagin estat pressupostades en el pla d’empresa. Els ajuts econòmics no podran cobrir les despeses d’obres d’instal·lació, remodelació o adequació dels locals, l’IVA de les factures i, si escau, els impostos indirectes equivalents quan siguin susceptibles de recuperació o compensació.

Més informació
 

Referència legal Butlletí Oficial de la Província de Barcelona Data - Data 7-10-2020

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

T. 933 71 33 50