ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions del sector comercial i de serveis afectats econòmicament per la COVID-19

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització30/10/2020

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Objecte:

L’objecte de les subvencions de la present convocatòria es subvenir tots aquells operadors comercials i de serveis que hagin vist afectada la seva activitat, de forma significativa com a conseqüència de les mesures adoptades per l’Estat per a contenir la propagació de la pandèmia del COVID-19. Subvencionar als marxants, petit comerç i serveis del municipi, davant del tancament obligatori dels seus establiments i del cessament de les seves activitats, per tal de compensar les pèrdues econòmiques i promoure la seva continuïtat durant l’exercici 2020.

Beneficiaris:

Podran ser beneficiaris d’aquesta subvenció:

-Les persones físiques autònoms que estiguin donats d’alta al Règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA) o règim equivalents.

-Les persones jurídiques ja constituïdes, amb independència de la seva forma jurídica sempre i quan no tributin per IAE.

Més informació

Referència legal Butlletí Oficial de la Província de Barcelona Data - Data 9-10-2020

Ajuntament de Canovelles

T.938 46 45 55