ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per afavorir la instal·lació d'activitats econòmiques, any 2020

Entitat Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització30/10/2020

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Objecte:

Fomentar la millora de la competitivitat i el desenvolupament econòmic, mitjançant l’atorgament de dues línies d’ajuts a autònoms, microempreses i a pimes: - Ajusts destinats a finançar part de les taxes d’ampliació o millora de les activitats econòmiques. - Ajuts destinats a finançar part de les despeses pròpies de l’inici de les activitats empresarials o professionals.

Finalitat:

Generar creixement econòmic sostenible i la ocupació de qualitat que coadjuvin a l’assoliment d’una ciutat prospera i socialment justa i donar suport a persones emprenedores per tal de consolidar la seva activitat econòmica i contribuir a un desenvolupament econòmic sostenible i una ocupació de qualitat.

Beneficiàries:

Podran ser solꞏlicitants i beneficiàries les: persones físiques o jurídiques amb domicili fiscal o centre de treball a Esplugues de Llobregat que tinguin un pla d’empresa acreditat

Més informació

Referència legal Butlletí Oficial de la Província de Barcelona Data - Data 9-10-2020

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

T. 933 71 33 50