ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors de temporada

Entitat Gobierno de España - Seguridad Social

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 31/12/2020  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Els beneficiaris d’aquesta prestació son aquelles persones treballadores autònomes i socis/es treballadors/es de les cooperatives de treball associat que hagin optat per l’enquadrament com a persones treballadores per compte propi en el règim especial que correspongui, i que el seu únic treball al llarg dels últims 2 anys s'hagués desenvolupat únicament durant els mesos de març a octubre (veure decret per més especificacions) tant al 2018 com al 2019.

Els requisits que estableix del reial decret son:

  • Haver estat d'alta i cotitzat al Règim especial de treballadors autònoms o al Règim especial de treballadors del Mar, com a treballador per compte propi durant al menys 5 mesos en el període comprès entre març i octubre, de cadascun dels anys 2018 i 2019.
  • No haver estat donat d’ alta o assimilat entre l'1 de març de 2018 i l'1 març de 2020 en el règim de Seguretat Social corresponent com a treballador per compte d'altri més de 120 dies.
  • No haver desenvolupat activitat ni haver estat donat d'alta o assimilat a l'alta durant els mesos de març a juny de 2020.
  • No haver percebut cap prestació del sistema de Seguretat Social durant els mesos de gener a juny de 2020, llevat que la mateixa fos compatible amb l'exercici d'una activitat com a treballador autònom.
  • No haver obtingut durant l'any 2020 uns ingressos que superin els 23.275 euros.
  • Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social o, en cas contrari, respondre a la invitació al pagament que se li faci ingressant les quotes degudes en el termini improrrogable de 30 dies.

Més informació

Referència legal BOE Núm. 259 de 30 de septiembre de 2020 (páginas 82169 a 82211)