ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Préstecs per a la liquiditat de les empreses culturals

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 30/12/2020  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

El Departament de Cultura, a través de l’ICEC i l’ICF ha impulsat una línia de finançament, de 10 milions d’euros, per a empreses culturals afectades pel COVID-19.

Els préstecs serviran per finançar necessitats de circulant d’entitats i empreses culturals amb projectes relacionats amb la producció, distribució, comercialització i difusió, exhibició o protecció de béns i/o serveis culturals, entre d’altres, que s’hagin vist afectades per aquesta situació de contingència.

L’ICF estudia la viabilitat del projecte des del punt de vista financer, formalitza i gestiona el préstec.

El Departament de Cultura, a través de l’ICEC, estudia la viabilitat tècnica del projecte i emet l’informe d’elegibilitat corresponent.

Condicions financeres

  • Import: entre 20.000€ i 300.000€ per empresa o grup empresarial.
  • Termini: fins a 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs.
  • Interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 3%.
  • Comissió: sense comissions.
  • Garanties: a determinar en funció del projecte.

Sol·licitud

Consultes

Telèfon: 671 786 871   

consultes@icf.cat