ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts per als cellers amb denominació d'origen afectats econòmicament per la crisi sanitària provocada per la COVID-19

Entitat Departament d’Empresa i Treball

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 17/12/2020  

A qui s'adreça

Empreses

El Departament d’Empresa i Treball ha publicat l’ORDRE EMC/195/2020, de 9 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per als cellers amb denominació d'origen afectats econòmicament per la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Mitjançant aquesta subvenció és vol alleugerir l'impacte que la COVID-19 té sobre l'activitat dels cellers de les denominacions d'origen de Catalunya i afavorir la continuïtat de l'activitat productiva.

Beneficiaris

Els cellers que compleixin, entre d’altres, aquests requisits:

  • Tenir la condició de celler.
  • Estar inscrit en alguna de les denominacions d’origen de Catalunya.
  • Tenir la condició de pime.
  • Tenir la seu social o seu operativa a Catalunya.
  • Haver patit una reducció de la facturació de com a mínim el 20% durant el període inclòs entre el 14 de març i el 20 de juny de 2020.
  • Tenir treballadors/ores d’alta afiliats al Sistema especial per a treballadors per compte d’altri agraris en algun moment del període inclòs entre la declaració de l’estat d’alarma (14 de març de 2020) i el 31 de desembre de 2020.

Quines són les despeses subvencionables?

El nombre de treballadors/ores d’alta al Sistema especial per a treballadors/ores per compte d’altri agraris, en algun moment del període inclòs entre l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, i el 31 de desembre de 2020.

Quina és la quantia de la subvenció?

Una aportació màxima de 1.200,00 euros per cada treballador/a d’alta al Sistema especial per a treballadors/ores per compte d’altri agraris.

Mitjançant un pagament únic en el moment en què es resolgui la seva concessió.

Quins són els imports subvencionables?

En funció de la durada de l’alta de cada treballador/a al Sistema especial per a treballadors/ores per compte d’altri agraris:

  • 900,00 euros per una durada entre 2 mesos i menys de 4.
  • 1.200,00 euros per una durada de 4 mesos o més.

L’import màxim de la subvenció per a cada celler beneficiari: 6.000,00 euros.

Com s'adjudiquen les subvencions?

Mitjançant el procediment de concurrència no competitiva, i les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, fins a exhaurir el pressupost. Només es pot presentar una sol·licitud per persona.

Aquestes subvencions són compatibles amb la resta d’ajuts, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat, sempre que l’import dels ajuts concedits no superi el cost de l’activitat que ha de desenvolupar la persona beneficiària.