ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a entitats que desenvolupin activitats i projectes d'interès esportiu, any 2020

Entitat Ajuntament de Cunit

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/ca/convocatoria/530599

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització04/12/2020

A qui s'adreça

Empreses

L'objecte de l'ajut és facilitar una oferta i continuitat de pràctica esportiva que contingui elements educatius, recreatius, formatius, lúdics i competitius a tots els sectors de la població, principalment pel que fa al esport de base, recolzar i potenciar la millor estructuració del sistema esportiu local, entès com el conjunt d’agents promotors de la pràctica esportiva i activitat física, així com els seus usuaris i/o practicants i fomentar la integració facilitant l’accés a la pràctica esportiva d’aquells.

Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions les entitats esportives i aquelles entitats del municipi que participin o portin a terme qualsevol de les activitats objecte de la subvenció.

Aquests ajuts s'otorgaran per part de l'Ajuntament de Cunit, amb una partida pressupostària de 10.000 euros. 

La presentació de sol·licituds s'inicia el dia següent de la publicació d'aquesta convocatòria
al BOPT i en un termini de 20 dies naturals.

 

Referència legal BOP de Tarragona Data: 4-11-2020

Ajuntment de Cunit

 

Telèfon: 977674080