ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions de l'Àrea de Cultura per a l'exercici 2020 en el marc de la situació d'emergència provocada per la COVID-19

Entitat Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix

www.valldoreix.cat

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 18/01/2021  

A qui s'adreça

Empreses

L'objecte de les bases és regular i definir el conjunt de condicions i els procediments a seguir per sol·licitar, obtenir i justificar les subvencions atorgades per les Vocalies de Cultura i Joventut de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, per donar suport a les associacions i entitats culturals en el marc de la situació d'emergència de salut pública provocada per la pandèmia de la Covid-19.

La finalitat és contribuir a compensar els perjudicis ocasionats a causa de la suspensió o pèrdua d'activitatrs durant l'any 2020, així com els projectes nous derivats d'aquestes afectacions.

Els destinatàris d'aquest ajut son totes les entitats culturals i associacions veïnals de Valldoreix que hagin realitzat activitats culturals durant l'exercici 2020 i/o que acreditin despeses per a l suspensió o pèrdua d'activitats i mesures extraordinàries per a la Covid-19.

La partida pressupostària d'aquest ajut és de 17.000 euros.

El termini de presentació de la petició, juntament amb la documentació requerida finalitzarà als 30 dies hàbils de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Referència legal BOP de Barcelona Data: 1-12-2020

Contacte

Entitat Municpal Descentralitzada de Valldoreix

Telèfon: 936 742 719