ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts per a la realització de processos de reflexió estratègica i desenvolupament de plans de transformació tecnològica i negoci per a empreses de la cadena de valor de la indústria de l’automoció

Entitat Departament d'Empresa i Coneixement / ACCIO - Agència per a la Competitivitat de l'Empresa

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 18/02/2021  

A qui s'adreça

Empreses

Subvencions per a la realització de processos de reflexió estratègica i desenvolupament de plans de transformació tecnològica i negoci per a empreses de la cadena de valor de la indústria de l’automoció; a qui els està impactant o impactarà de forma important alguns dels canvis següents: transició del sector automoció cap a la indústria de la nova mobilitat derivada de l’adopció de noves tecnologies i els requeriments en quant a sostenibilitat, nou entorn socioeconòmic, nous hàbits de consum i comportament,nous canals de compra i venda, nou entorn global, nous actors en la cadena de valor, noves possibilitats en quant a la mobilitat incloent el vehicle elèctric, autònom i més sostenible.

Despeses subvencionables:

Per a processos de reflexió estratègica i desenvolupament de plans de transformació tecnològica i negoci per a la cadena de valor de la indústria de l’automoció, són les despeses d’assessorament extern per dur a terme l’actuació subvencionada.

Termini actuació subvencionada:

Per a la realització de processos de reflexió estratègica i desenvolupament de plans de transformació tecnològica i negoci per a empreses de la cadena de valor de la indústria de l’automoció; elsprojectes subvencionats es podran executar entre la data de publicació d’aquestes bases al DOGC i el 30 de juny de 2021.

Ajut:

la quantia màxima serà de 15.000,00 euros, sempre i quan no superi el cost de l'actuació subvencionada.

Resolució d’ajut:

La concessió o denegació de l’ajut es notificarà per mitjans electrònics a través del Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat).

Justificació d’ajut:

S’hauran de justificar les actuacions objecte de l’ajut en el termini previst a la resolució de la concessió, o, si s’escau, en el termini establert d’acord amb la convocatòria corresponent. La documentació justificativa a presentar es pot obtenir al web d'ACCIO.

Tramitació

Referència legal DOGC RESOLUCIÓ EMC/3030/2020, de 23 de novembre

Gestió administrativa:

ajuts.accio@gencat.cat

Gestió tècnica:

innova.accio@gencat.cat