ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

ACTIVA Industria 4.0

Entitat Escola d'Organització Industrial i Acció

www.eoi.es/es/convocatorias/35486/convocatoria-2020-ayudas-empresas-industriales-de-cataluna

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 12/01/2021  

A qui s'adreça

Empreses

L'objecte del programa amb concurrència competitiva és oferir un programa d'assessorament especialitzat i personalitzat, realitzat per consultores acreditades pel Ministeri (MINCOTUR) i amb experiència en implantació de projectes Indústria 4.0, que guiarà a l'empresa catalana en el seu procés de transformació digital.

La finalitat de l'ajut és permetre a les empreses disposar d'un diagnòstic de situació i d'un pla per a la transformació digital d'aquesta, identificant i prioritzant les oportunitats de millora, així com les solucions digitals, establint un full de ruta per a la seva implantació.

Podran tenir la condició d'empreses beneficiàries, les empreses que tinguin el seu domicili social o un centre de treball a la Comunitat Autònoma de Catalunya sigui quina sigui la seva forma jurídica (ja siguin persones físiques o jurídiques, associacions o entitats sense ànim de lucre).

El cost total del programa, per empresa participant, és de 9.790 €. El cost real per les empreses catalanes que estan cofinançades per ACCIÓ és de 605 € (500 €+ IVA).

El termini de presentació de les sol·licituds serà fins el 12 de gener de 2021.

Referència legal BOE Número 309 Data: 25 de novembre 2020

Contacte

Escola d'Organització Industrial: industria40@eoi.es

ACCIÓ: industria40.accio@gencat.cat