ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió en la renovació dels establiments d'allotjament turístic (ref. BDNS 541898)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 30/12/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Aquestes ajudes estan destinades al finançament de projectes d’inversió en la renovació dels establiments d’allotjament turístic per als anys 2021-2022.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts persones o les entitats titulars d’allotjament turístics, establiments hotelers, inclosos hotels i hostals o pensions, apartaments turístics, càmpings) i establiments de turisme rural operatius a Catalunya que portin almenys dos anys en funcionament i estiguin habilitats degudament en seu municipal.

També podran ser beneficiàries les empreses de serveis energètics que actuïn en funció d’un contracte de serveis energètics amb alguna de les empreses esmentades al paràgraf anterior.

Quantia

L'import del préstec podrà ser fins al 100% de l'import de les actuacions subvencionables, amb un mínim de 60.000,00 euros i un màxim d'1.000.000,00 d'euros per beneficiari/ària.

Pressupost

L'import màxim de la línia de préstecs bonificats és de 28.000.000,00 euros per als anys 2021-2022 (veure modificació de pressupost al DOGC Núm. 8800 del 24.11.2022 (document .PDF)).

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà a partir de l’1 de gener de 2021 i restarà obert fins al 30 de desembre de 2022 (inclòs) o fins a exhaurir el pressupost per a aquests conceptes.

Accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Modificació de bases (document .PDF)

Referència legal Convocatòria DOGC Núm. 8305 Data: 29-12-2020

Contacte

Telèfon: 934 849 500