ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de les comarques de la Cerdanya i el Ripollès afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 22/01/2021  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Poden ser beneficiàries d'aquesta subvenció les persones professionals autònomes i les empreses turístiques donades d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques que desenvolupin activitats en el sector turístic i que estiguin incloses en alguna de les categories recollides en els capítols III, IV, VI i VII del títol III de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya:

  1. Persones guies de turisme de Catalunya habilitades i guies de muntanya.
  2. Titulars d'establiments d'allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.
  3. Agències de viatges.
  4. Establiments i activitats d'interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar i promoure el turisme i afavoreixen les estades al territori tot enriquint l'experiència dels visitants als quals principalment adrecen les propostes.

Quantia

La subvenció consistirà en una aportació única per persona beneficiària. Les persones guies de turisme de Catalunya habilitades i guies de muntanya rebran la quantia de 1.500,00 €. Establiments hotelers, allotjaments rurals, apartaments turístics, empreses explotadores d'habitatges d'ús turístic i càmpings: 10.000,00 €. Agències de viatges: 1.500,00 €. Establiments i activitats d'interès turístic: 7.500,00 €.

Més informació

Referència legal DOGC Data: 13-01-2021

Contacte

Telèfon: 935 194 107