ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

ICO RED.ES Acelera

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/03/2024  

A qui s'adreça

Empreses

Beneficiaris

Beneficiaris d’ajudes de les convocatòries publicades per Red.es: empreses, fundacions, associacions, col·legis professionals, entitats locals, universitats, organismes públics d’investigació, centres públics d’I+D, centres tecnològics i de recolzament a la innovació tecnològica, etc.

Sol·licitud

Directament a través de les entitats de crèdit.

Conceptes finançables

Projectes per als quals s'aprovi la concessió d'ajudes per Red.es, d'acord amb el que s'estableix en la corresponent convocatòria d'ajudes.

A títol indicatiu:

  • Projectes de desenvolupament experimental (creació de prototips, elaboració de projectes pilot, assaig i la validació de productes en tecnologies com ara la Intel·ligència Artificial, tecnologies 5G, tecnologies de processament massiu de dades i informació, Blockchain, robòtica, continguts digitals...).
  • Projectes que fomentin el desenvolupament, impuls i adopció de tecnologies digitals.

Import màxim per projecte

Fins al 100% de l’import màxim a finançar que aparegui a la resolució d’ajudes de Red.es.

Modalitat

Prèstec.

Tipus d'interès

Fixe o variable, més el marge establert per l’entitat de crèdit segons el termini d’amortització.

Garanties

A determinar per l'entitat de crèdit.

Ficha informativa ICO RED.ES Acelera

Més informació

Contacte

Telèfon: 900 121 121