ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

ICF - Economia social i cooperativa

Entitat ICF Institut Català de Finances / Departament de Treball, Afers Socials i Families

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 31/12/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Préstecs per a empreses de l'economia social i cooperativa per finançar inversions, necessitats de circulant, bestretes de contractes amb el sector públic i capitalitzacions de les pròpies empreses.

L’ICF estudia la viabilitat del projecte des del punt de vista financer, formalitza i gestiona el préstec.

Les operacions aprovades a través d’aquesta línia comptaran amb l’assumpció del 80% del risc creditici de l’operació per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Beneficiaris

 • Societats cooperatives, incloses les agràries.
 • Societats laborals i federacions de cooperatives.
 • Societats Agràries de Transformació.
 • Les federacions de les entitats de l’economia social.
 • Empreses d'inserció.
 • Centres Especials de Treball.
 • Fundacions i associacions inscrites al Registre d'entitats, serveis i establiments de serveis socials (RESES) que realitzin activitat econòmica.

Tipus de préstecs

 • Préstecs per a inversions.
 • >Préstecs per a capitalització.
 • Préstecs per a circulant.
 • Préstecs per a bestretes de contractes amb el sector públic.

Més informació i tramitació

Referència legal DOGC Núm. 8149 Data 8/6/2020

Contacte

Telèfon: 933 428 422

consultes@icf.cat