ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

CDTI - Línia Innovació

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització31/12/2021

A qui s'adreça

Empreses

Finançament de projectes de caràcter aplicat (molt propers al mercat), amb risc tecnològic mig/baix i períodes curts de recuperació de la inversió, que permetin millorar la competitivitat de l'empresa mitjançant la incorporació de tecnologies emergents en el sector.

Objectiu

Destinat a empreses amb projectes d'innovació tecnològica amb alguns dels següents objectius:

1. Incorporació i adaptació activa de tecnologies emergents a l'empresa, així com els processos d'adaptació i millora de tecnologies a nous mercats.

2. Aplicació del disseny industrial i enginyeria de producte i procés per a la millora d'aquests.

3. Aplicació d'un mètode de producció o subministrament nou o significativament millorat, inclosos canvis significatius quant a tècniques, equips i/o programes informàtics.

En aquests projectes es finança l'adquisició d'actius fixos nous que suposin un salt tecnològic important per a l'empresa que executa el projecte. Són elegibles els costos de personal; materials i consumibles; contractació de serveis externs i subcontractacions; despeses generals i despeses de l'informe d'auditoria del projecte.

Característiques

Tipus d'interès fix amb dues opcions en funció del període d'amortització triat:

1. Amortització a 3 anys: Euribor a un any + 0,2%.

2. Amortització a 5 anys: Euribor a un any + 1,2%.

Préstec de fins al 75% del pressupost aprovat (fins al 85% si va cofinançada amb FEDER).
Tram no reemborsable (calculat sobre un màxim del 75% del pressupost aprovat):

Fons CDTI: 2%
Fons FEDER: 5%
Carència
1 any des de la finalització del projecte.

Avançament del 35% de l'ajut amb límit de 400.000 euros, sense exigència de garanties addicionals i de fins al 75% amb avals considerats suficients peCDTI per la diferència.

L'empresa haurà de finançar com a mínim el 15% del pressupost del projecte amb recursos propis o finançament extern.

Pressupost mínim elegible: 175.000 €. 


Durada: de 6 mesos fins a 18 mesos.

Més Informació

 

Contacte

Telèfon 91 581 55 00