ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

CDTI - Finançament per a projectes de R+D

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització31/12/2021

A qui s'adreça

Empreses

Objectiu:

Ajudes a projeces de R+D, desenvolupats per empreses i destinats a la creació i millora significativa de processos productius, producte o serveis.

Beneficiaris:

Empreses.

Condicions financeres:

Tipus d'interès: Euribor a 1 any.

Ajuda de fins el 85% del pressupost aprovat.

Termini: 7 o 10 anys (inclosa carència entre 2 i 3 anys)

Tram no reemborsable d'entre el 20% i el 33% de l'ajut.

Bestreta del 35% de l'ajut amb un límit de 250.000 euros, sense exigència de garanties addicionals.

L'empresa haura d'aportar, com a mínim, el 15% del pressupost del projecte amb recursos propis.

Pressupost:

Pressupost mínim elegible: 175.000 euros.

Termini: 12 a 36 mesos per tots els projectes excepte els projectes de coooperació tecnológica nacional (12-48 mesos).

Despeses elegibles:

No existeix cap restricció pel que fa a sector o tecnologia a desenvolupar.

Son elegibles les despeses de personal; costos d'instrumental i material; costos d'investigació contractual, coneixements técnics i patents adquirides, consultoria i serveis equivalents; despeses generals addicionals i altres despeses derivades del projecte. També és elegible la despesa derivada de l'informe de l'auditor.

Totes les despeses recolçades s'han de destinar exclusivament o derivar directament de l'activitat de R+D.

 

Més Informació

 

Contacte
Telèfon 91 581 55 00