ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

CDTI - CIEN

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització31/12/2021

A qui s'adreça

Empreses

Objectiu

Recolzar grans projetes de I+D desenvolupats en col·laboració efectiva per agrupacions empresarials i orientats a la realització d’una investigació planificada en àrees estratègiques de futur i amb potencial projecció internacional.

Beneficiaris

Agrupacions d’empreses.

Cada consorci ha d’estar constituït pe un mínm de tres i un màxim de vuit empreses, almenys dos d’elles hauran de ser autònomes i almenys una haurà consideració de PIME.

Característiques de l’ajut

Ajuda parcialment reemborsable.

Tipus d’interès: Euribor a 1 any.

Ajuda (cobertura financera) de fins el 85% del pressupost aprovat.

Devolució: 7 o 10 anys incloent una carència entre 2 i 3 anys.

Tram no reemborsable del 33% de l’ajut, calculat sobre un màxim del 75% de la cobertura del préstec.

Cada empresa participant podrà rebre una bestreta del 35% de l’ajut amb límit de 250.000€, sense exigència de garanties addicionals.

L’empresa haurà de finançar almenys el 15% del pressupost del projecte amb recursos propis.

Característiques del projecte

Pressupost mínim sol·licitat: 5.000.000€

Pressupost màxim sol·licitat: 20.000.000€

Pressupost mínim finançable: 4.500.000€ per projecte i 175.000€ per empres.

Durada: 36-48 mesos.

Activitats d’investigació industrial: han de superar el 50% del pressupost total.

Participació rellevant d’organismes d’investigació: almenys el 15% del total del pressupost del projecte aprovat ha de subcontractar-se amb organismes d’investigació, un dels quals, almenys, serà de titularitat pública.

Més Informació

 

Contacte

Telèfon 91 581 55 00