ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

CESCE - Línia extraordinària de cobertura asseguradora per a empreses exportadores (Covid-19)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 30/06/2021  

A qui s'adreça

Empreses

Nova línia de cobertura asseguradora de fins a 1.000 milions d’euros.

Operacions elegibles

Seran elegibles els crèdits necessaris per empreses espanyoles que reuneixin els requisits sempre que corresponguin a noves necessitats de finançament derivades de la crisis sanitària COVID-19 i no a situacions prèvies a la crisis actual. El finançament assegurat no es podrà aplicar a la cancel·lació o amortització anticipada de deutes o altres obligacions financeres preexistents, ni al repartiment de dividends.

Beneficiaris

Empreses espanyoles en les que concorrin les següents circumstàncies:

  • Empreses internacionalitzades o en procés d’internacionalització que compleixin, com a mínim, un dels següents requisits:
    • Empreses en les que la xifra de negoci internacional representi com a mínim un 33% del total de la xifra de negoci.
    • Empreses exportadores regulars (aquelles que hagin exportat regularment durant els darrers 4 anys, inclòs 2020, amb independència de l’import exportat).
    • Empreses que, no complint els criteris anteriors, tinguin la necessitat de finançar l’execució d’un contracte d’internacionalització concret firmat a partir de l'1 de gener de 2020.
  • Empreses que s’enfrontin a un problema de liquiditat o de falta d’accés al finançament com a resultat del COVID-19.

Més informació

Referència legal Document explicatiu Data 23-10-2020

Contacte

Telèfon: 900 115 000