ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a establiments de restauració del municipi amb motiu de la situació generada per la COVID-19

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització13/12/2021

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

La finalitat d'aquest ajut és la de donar suport econòmic a establiments de restauració que s'han vist obligats a tancar i/o reduir la seva activitat i continuar fent front a les despeses habituals relacionades amb l’activitat que s’ha continuat desenvolupant malgrat el tancament o paralització de l’activitat com llum, aigua, lloguer, salaris, seguretat social, entre d’altres.

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques empadronades al municipi d’Orís o les activitats d’aquest sector donades d’alta dins del municipi.

Quantia

La quantia de la subvenció atorgada serà:

  • LÍNIA 1: Per a professionals autònoms del sector de la restauració. Un màxim de 300€ mensuals durant el període de tancament o reducció per llei de l’activitat, d'acord amb els requisits que demanen les bases en concepte de despeses fixes.
  • LÍNIA 2: Per a professionals autònoms del sector de la restauració que tinguin despeses de lloguer. El 60 % fins un màxim de 400€ del cost mensual del lloguer per cada establiment durant el període de tancament o reducció per llei de l’activitat d’aquestes activitats empresarials.

Les dues línies de subvenció són acumulables.

Més informació

Referència legal BOP de Barcelona Data: 29-01-2021

Contacte

Telèfon: 938 590 247