ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per al foment de projectes culturals als museus de les comarques gironines, anualitat 2021

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 01/03/2021  

A qui s'adreça

Empreses

Subvencions per al finançament de projectes culturals als museus de les comarques gironines que figuren inscrits al Registre de museus de Catalunya i formalment adherits a la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques de Girona.

Beneficiaris

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d'aquestes bases les persones físiques o jurídiques, públiques o privades que siguin titulars de museus en algun dels municipis de les comarques gironines, els quals estiguin registrats al catàleg oficial (art. 5 de la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus) amb un pressupost anual de fins a 5.000.000 € i que estigui formalment adherits a la Xarxa mitjançant la declaració unilateral del museu en el conveni marc.

Quantia

L'import de la subvenció concedida no podrà ser superior a 25.000€ ni inferior a 500€.

Més informació

Referència legal BOP de Girona Data: 01-02-2021

Contacte

Telèfon: 972 185 000