ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Assessorament jurídic

TipusServei

Estat Fora de termini

Data de finalització 31/12/2021  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Servei gratuït de resolució de consultes jurídiques, d'atenció individualitzada per identificar necessitats d'assessorament i de gestió d'expedients en les àrees següents:

  • Tributària i Fiscal: assessorament en assumptes com ara els següents: Impostos estatals i autonòmics; defensa davant de l'Administració Tributària i dels tribunals; transmissions empresarials; declaracions tributàries; operacions de reestructuració empresarial; auditories fiscals i due dilligence; estratègia fiscal.
  • Mercantil: assessorament en operacions socials, en reclamacions judicials, en operacions financeres, en contractes, expedients d'insolvència, reclamació d'impagats i competència deslleial.
  • Mobilitat internacional de treballadors: assessorament sobre aspectes relacionals amb la mobilitat internacional de treballadors, tant d'Espanya a l'estranger, com d'empreses que incorporen professionals estrangers. El servei que s'ofereix comprèn la valoració inicial, la preparació, la gestió, la presentació i seguiment de l'expedient.

Beneficiaris

Autònoms / Petita empresa, Mitjana empresa, Grans corporacions.

Condicions

Consulta gratuïta. Assessorament segons pressupost.

Més informació