ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per al foment de produccions editorials per a l'any 2021

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 19/03/2021  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

La finalitat d'aquesta convocatòria és subvencionar les produccions editorials d'interès cultural editades per editors i organitzacions no lucratives que contribueixin a enriquir el patrimoni bibliogràfic de les comarques gironines.

Beneficiaris

Poden concórrer a aquesta convocatòria els editors (persones físiques i jurídiques) i les organitzacions no lucratives.

Quantia

L'import total destinat a aquesta convocatòria és de 100.000,00 euros. Les subvencions aniran a càrrec de les aplicacions pressupostàries del pressupost general de la Diputació de Girona per a l'any 2021 que es detallen a continuació:

  • Programa edició llibres d'interès local editors 303/3340/47001, import 75.000,00 euros.
  • Programa edició de llibres d'interès local ONL 303/3340/48100, import 25.000,00 euros.

Més informació

Referència legal BOP de Girona Data: 19-02-2021

Contacte

Telèfon: 972 185 000