ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts extraordinaris al sector del comerç al detall amb establiments de productes no essencials i una superfície superior a 400 metres quadrats i als establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials, afectats econòmicament per les mesures de salut pública ocasionades per la pandèmia de la COVID-19

Entitat Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 17/03/2021  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

Beneficiaris

Poden ser persones beneficiàries d’aquests ajuts els autònoms i pimes de comerç al detall, amb establiments de productes no essencials i una superfície superior a 400 metres o els autònoms i pimes amb establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials i que hagin estat obligats a tancar en base a la Resolució SLT/1/2021. Han de tenir, com a mínim, un establiment operatiu a Catalunya.

Quantia

L'import màxim destinat a la concessió d'aquests ajuts és de 15.000.000,00 euros (ampliació el 19-04-2021 (document .PDF)).

Les persones a qui es va atorgar una subvenció en el marc de la Resolució de 25 de gener de 2021, seran considerats beneficiaris en la convocatòria de les presents bases per l'import establerts en aquestes, sense que sigui necessari que tornin a presentar sol·licitud, sempre que no s'hagin modificat les dades que van declarar i quan així es determini a la convocatòria.

Quantia per establiment:

  • 5.000 euros/establiment per a comerços de productes no essencials de més de 400 metres quadrats.
  • 5.000 euros/establiment per a comerços al detall de productes no essencials ubicats en centres, recintes o galeries comercials.
  • 15.000 euros/establiment per a bars, restaurants i cafeteries ubicats en centres, galeries o recintes comercials (modificat al DOGC Núm. 8383 del 09.04.21 (document .PDF)).

Més informació

Referència legal DOGC Data: 09-03-2021

Contacte

Telèfon: 934 849 999