ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions en matèria de promoció econòmica i dinamització territorial per pal·liar els efectes de la COVID-19

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització30/11/2021

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Beneficiaris

Poden ser persones beneficiàries d'aquesta subvenció els professionals i empreses amb domicili fiscal a Campelles que desenvolupin activitats al propi terme municipal de Campelles i que estiguin incloses dins els sectors afectats per l'estat d'alarma en els següents termes :

  • Establiments amb seu fiscal i prestació de servei al municipi que hagi estat obligat per el Decret de declaració de l'estat d'alarma al seu tancament total.
  • Establiments amb seu fiscal i prestació de servi al municipi que hagi estat obligats a la reducció de prestació dels seus servei.

Quantia

  • Línia A) Empreses i activitats obligades al tancament total per imperatiu legal en la situació de l'estat d'alarma del Covid-19 corresponent al 75% de la taxa d'escombraries del període d'afectació.
  • Línia B) Empreses i activitats obligades a obertura amb mesures restrictives en la situació de l'estat d 'alarma del COVID 19 corresponent al 50% de la taxa d'escombraries corresponent al període d'afectació.

Més informació

Referència legal BOP de Girona Data: 08-03-2021

Contacte

Telèfon: 972 727 273